Lozina pipa

Periodično se javlja. Imago pravi glavne štete na lozi,početkom proleća se javljaju izgriženi nabubreli pupoljci. Na mestu izgrizanja se nalazi udubljenje. Kasnije pipa izgriza lišće i mlade lastare sve do jeseni. Početni period je nakritičniji. Kasnije, kada se pojave listovi, imaga i njih oštećuju sve do jeseni, ali ovaj period nije u ekonomskom značaju toliko važan kao predhodni. To je najopasnija štetočina vinove loze iako se javlja retko. Štete nastaju izgrizanjem rodnih okaca.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve različitih stupnjeva, u zemlji i zoni korena vinove loze a u stadijumu imaga ispod čokota na dubini od 2-6 cm.

Pojava imaga na proleće zavisi od vremenskih uslova, a posebno od gornjeg sloja zemljišta. U odnosu na fenofazu vinove loze taj period je kraj faze kretanja sokova, a pre kretanja okaca. U prvo vreme insekti se hrane na korovima a zatim prelaze na vinovu lozu. Aktivnost imaga (ishrana i parenje) počinju u večernjim časovima i traje noću, dok je preko dana skriven ispod grudvica zemlje, opalom lišću i ostalim skrovitim mestima.

Ženka polaže jaja u nezakorovljenu i rastresitu zemlju, na dubinu od 2-3 cm. Period polaganja je dug, oko tri meseca i za to vreme može da položi i do 200 jaja. Ispilele larve se kreću ka dubljim slojevima zemljišta (30-40 cm) jer u osetljivi na nedostatak vlage. Hrane se žilama i žilicama biljke domaćina. Ukoliko je veći broj izgrizina od larvi, a naročito ako su žile prstenovane, može doći do sušenja korena ili do napada parazitnih gljivica. U toku svog razvića larva pipe prolazi kroz osam stupnjeva razvoja. Kada završi svoj razvoj, larva gradi, na istoj dubini gde se hranila, kokon od zemlje u kojoj se pretvara u lutku. Posle stadijuma lutke novoformirani imago izlazi napolje.

Suzbijanje : U fenofazi kretanja pupoljaka imago se može uspešno suzbiti insekticidima:

Decis 2,5 –EC (0,05-0,07%)
Fastak 10-SC (0,012-0,015%)
Talstar 10 – EC (0,2-0,5%)
Cipkord 20-Ec
Cipermetrin 200-EC(0,03%)
Malation E-50 (0,2-0,3%) 

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” autora : prof dr Mališa Tošić, prof dr Kosta Dobrivojević, prof dr Borivoj Šinžar i tekst “Lozina pipa” autora : dipl.ing.zaštite bilja Mica Stajić