Lozina štitasta vaš – Pulvinaria vitis

Ispiljene larve koje odlaze na naličje lista i zelene lastare, sišu sokove i na taj način prouzrokuju značajne štete na vinovoj lozi.Veće štete nanosi na bujnijim čokotima gde se javlja u jačem intenzitetu.

Suzbijanje: U periodu mirovanja vegetacije ako se pregledima utvrdi povećani broj lutki onda se primenjuju uljani insekticidi: Crveno ulje (2-3%), Galmin (1,5-2,5%) i dr.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” PSSS Vranje