Luna Experience

Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, vinova loza, višnja
Klasa: Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke, pepelnice vinove loze i sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje.
Aktivna materija: fluopiram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: Jabuka i vinova loza 14 dana, višnja 7 dana.

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
jabuka prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) u količini od 0,75 l/ha – uz utrošak 1000 l vode od početka cvetanja pa sve do sazrevanja plodova (BBCH 53- 89)
jabuka prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda *(Venturia inaequalis) u količini od 0,75 l/ha – uz utrošak 1000 l vode od početka cvetanja pa sve do sazrevanja plodova (BBCH 10- 77).,  *registracija preparata za primenu protiv venturije je u završnoj fazi i očekuje se početkom 2014. godine
vinova loza prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u količini primene od 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode od 600-1000 l/ha primena je moguća praktično tokom cele vegetacije – od rasta listova do sazrevanja bobica (BBCH 15- 85) uz uvažavanje maksimalnog broja tretmana za ovaj zasad
višnja prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilia laxa) količina primene je od 0,5-0,6 l/ha – uz utrošak 1000 l/ha vode u vreme cvetanja višnje (BBCH 59- 65)

Mehanizam delovanja : S obzirom da je preparat Luna expirience sastavljen od dve fungicidne materije, način delovanja je kombinovan. Obe aktivne materije pokazuju sistemičnost koja se ogleda u njihovom kretanju kroz ksilem u pravcu strujanja vode i mineralnih materija. Fluopiram je nova supstanca koja pripada inhibitorima enzima sukcinat-dehidrogenaze (SDHI) blokirajući na taj način disanje, tj. proizvodnju energije u ćelijama gljiva na koje deluje. Tebukonazol je predstavnik fungicida iz grupe triazola, koji deluju sprečavanjem stvaranja ergosterola u ćeliji gljive.

Preporuke i napomene : 

Luna Experience je efikasna u suzbijanju venturije i lista i ploda. Kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa kontaktnim fungicidima.
Uvek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs