Makazar – Lethrus apterus

Štete od makazara su primetne samo u proleće. Imago makazara odseca makazama izbojke vinove loze i nosi ih u rupe a ishranu svojih larvi.

Životni ciklus : Javlja se rano u proleće, obično pored puteva, na ledinama, u uvalama, gde se noću hrani, a danju se zavlači u hodnike koje kopa po zemlji. Hodnici su nekada dugi i po jedan metar. Ženka polaže 10-ak jaja pri dnu hodnika, pojedinačno u komorice izdubljene u zemljištu. Larve završe razviće za 20-30 dana. Mladi imago izlazi iz lutke već u junu, ali se pojavljuje na površini zemljišta tek narednog proleća.

Suzbijanje : Ne zahteva mere suzbijanja.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” autora : prof dr Mališa Tošić, prof dr Kosta Dobrivojević, prof dr Borivoj Šinžar i tekst “Lozina pipa” autora : dipl.ing.zaštite bilja Mica Stajić