Melody Combi

Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza

Klasa: lokalsistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

Aktivna materija: iprovalikarb 60 g/kg, folpet 375 g/kg

Formulacija : kvašljivi prašak – WP

Karenca: vinova loza 35 dana

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
vinova loza prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 2,5 kg/ha (25 g na 100m2) preventivno ili kurativno, prema prognozi pojave bolesti – uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta

Mehanizam delovanja : preparat Melody Combi pokazuje izuzetnu efikasnost protiv prouzrokovača plamenjače. Veći deo aktivne materije nakon primene ostaje na površini tretirane biljke štiteći je od novih infekcija. Manji deo biljka usvaja i prenosi sprovodnim sudovima ka vršnim delovima.
Ovaj deo preparata može zaustaviti širenje parazita koji je već uspeo da prodre u biljno tkivo (kurativni efekat). Iprovalikarb deluje na parazitnu gljivu na novi način, sprečavajući stvaranje ćelijskog zida parazita, čime se zaustavlja njegov dalji rast i širenje.

Preporuke i napomene :  

nije toksičan za pčele
preporučuje se primena preparata Melody Combi 43,5 WP na temperaturama većim od 15°C zbog bolje penetracije odnosno usvajanja preparata od strane vinove loze

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs