Mikal Flash

Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
Klasa: sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.
Aktivna materija: fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg
Formulacija : vododisperzibilne granule – WG
Karenca: vinova loza 42 dana

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
vinova loza prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3-0,4 %, 3-4 kg/ha – uz utrošak vode 600-1000 l/ha tretiranjem po potrebi od faze pred cvetanje pa do faze kada su bobice veličine graška (faze 57-75 BBCH skale) maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta, sa razmakom od 10-14 dana između dva tretiranja

Mehanizam delovanja : Mikal Flash deluje na jedinstven način. Preparat deluje neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Biljke treba tretirati barem dva do tri puta zaredom da bi se uspostavio njihov prirodni odbrambeni mehanizam. Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća, niti je registrovana. Mikal Flash je pravi sistemični fungicid. Tretirane biljke aktivnu materiju brzo usvajaju i zatim je prenose po celoj biljci, od vrha do korena. Zaštićena je cela biljka – od korena do vegetacione kupe. Folpet deluje kontaktno sprečavajući klijanje spora.

Preporuke i napomene : 

tretiranjem u proleće, prilikom pucanja pupoljaka, odnosno kad se pojave zeleni listići lastara efikasno se suzbija prouzrokovač crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Količina primene je 1,5 kg/ha
razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače
preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs