Monilioza koštičavog voća – Monilinia laxa

Ovu bolest prouzrokuje gljiva Monilinia laxa,a manifestuje se sušenjem cvetova i granica i mrkom truleži plodova.

Najveće štete pričinjava na višnji,kajsiji i šljivi (mada se javlja i na breskvi,nektarini,dunji a nešto manje na jabuci i krušci) prouzrokujući masovno sušenje cvetova i grančica što dovodi do značajnog smanjenja prinosa kako u godini pojave bolesti tako i kasnije ukoliko se ne preduzmu mere njenog suzbijanja.

Simptomi na cvetovima i grančicama višnje

Epidemiologija: Parazit prezimljava u obliku micelija u kori zaraženih grana, grančica i mumificiranim plodovima a spore u biljku prodiru kroz žig tučka. Prvi simptomi javljaju se na cvetovima koji dobijaju mrku boju a potom se suše i otpadaju. U uslovima povećane vlage na cvetovima se javlja micelija gljive sa reproduktivnim organima. Iz cveta parazit prodire u mladare i grančice, koji bivaju prstenasto zahvaćeni, izazivajući njihovo sušenje.Na voćkama slabe vitalnosti može doći stvaranja višegodišnjih rak rana.

Bolest može zahvatiti i plod u toku zrenja, transporta i čuvanja. Prvi simptom je pojava mrke pege na pokožici ploda koja se kasnije širi zahvatajući ceo plod koji se vremenom smežura,truli pa mumificira dobijajući čvrstu konzistenciju. Ovakvi plodovi često ostaju u krošnjama drveća preko zime i predstavljaju izvor zaraze za sledeću vegetacionu sezonu.

Suzbijanje: Zaštita od ovog patogena, pored stvaranja nepovoljnih uslova za razvoj bolesti (izbor terena,gustina sadnje, provetravanje i sl.) vrši se kombinacijom mehaničkih i hemijskih mera. Uklanjane zaraženih grana, grančica, muificiranih plodova i njihovo uništavanje je značajna mera u redukciji infektivnog potencijala za predstojeću vegetacionu sezonu. Hemijska zaštita se sprovodi najčešće u dva navrata i to na početku cvetanja i 5-7 dana kasnije a u slučaju kišovitog vremena i produženog cvetanja treba izvršiti još jedan tretman nekoliko dana nakon drugog. Ovom prilikom treba koristiti preparate registrovane za ovu namenu kao što su: Kubik plus, Chorus, Signum,Dional i sl.