Obična krastavost krtola – Streptomyces scabies

Ovaj parazit prouzrokuje pogoršanje kvaliteta krtola i tržišnu vrednost krompira. Na površini krtola stvaraju se kraste, hrapava plutasta udubljenja u tkivu, bez praškaste mase što je karakteristično za praškastu bolest. Intenzitet krastavosti znatno varira u zavisnosti od osetljivosti sorte i ekoloških
uslova proizvodnje.

Epidemiologija : Parazit se održava u zaraženim ostacima krompira na njivi. Prenosi se takođe i zaraženim sadnim materijalom. Obična krastavost se često sreće u suvim, lakim i peskovitim zemljištima, naročito onim koji imaju alkalnu reakciju.

Suzbijanje : Primena plodoreda, upotreba zdravog sadnog materijala, gajenje otpornijih sorata i proizvodnja krompira na zemljištima neutralne reakcije i u uslovima navodnjavanja.

Tekst preuzet : ”Bolesti krompira” seminarski rad