Obična pegavost lista – Mycosphaerella fragariae

Sitne, tamno ružičaste pege nepravilnog oblika koje se javljaju na gornjoj površini lista su prvi znaci smeđe pegavosti lista. Pege se uvećavaju,menjaju boju od mrke ka sivoj, a na starijim listovima postaju i bele. Pri jačem napadu oboljenja pege se šire, a uvenuće lista može biti krajnji ishod. Oboljenje se može dalje preneti na lisne drške i plodove, a praćeno je crnim pegama koji se pojavljuju na zaraženim plodovima. Izazivači primarne zaraze prezime na lezijama lišća, a prenose se preko vlažne zemlje (blata) i putem vetra.

Suzbijanje : Gajenjem otpornih sorti i korišćenjem zdravog sadnog materijala može se izbeći ova bolest, dok se adekvatnim održavanjem zemljišta umanjuje pojava izazivača primarne zaraze. Tretiranje nekim zaštitnim sredstvom ili sistemskim fungicidom na početku vremena cvetanja, kao i tokom čitavog vegetacionog ciklusa ukoliko je to neophodno, umanjiće stepen zaraženosti i pojavu izazivača primarne zaraze. Mnoga hemijska sredstva pokazala su se efikasnim u suzbijanju ovog oboljenja – kaptan, miklobutanil, piroklostrobin (samostalno ili u kombinaciji sa boskalidom), kao i mešavine sa bakrom.

Preuzet tekst : “Priručnik za proizvodnju jagode u svežem stanju” autor : Dr Kortni Veber