Obična plamenjača pasulja – Xanthomonas campestris pv. phaseoli

U početku zaraze simptomi su sitne pege masnog izgleda. Za razliku od simptoma oreolne pegavosti žućkasti oreol nije tako izražen. Pege se šire i spajaju prouzrokujući mrkocrvenkastu nekrozu većeg dela lisne površine. Zaraženo tkivo lista postaje krto i puca. Na mahunama nastaju okruglaste masne pege. Vremenom se proširuju, postaju crvenkaste i u vlažnim uslovima na njima se uočava žućkasta kap bakterijskog eksudata.

Obična plamenjača na mahuni pasulja

Suzbijanje : Upotreba zdravog i deklarisanog semena, gajenje manje osetlivih sorata /Biser, Galeb/, plodored. Preventivna primena fungicida na bazi bakra u uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja. Praparati na bazi bakra ne pružaju kompletnu zaštitu, ali u značajnoj meri redukuju potencijal sekundarnih infekcija.

Preuzet tekst :“Gajenje pasulja” autora : Prof. dr Branka Lazić preuzeto sa sajta Poljoberza