Odmah u setvu kukuruza i soje

Najbolje je da setva kukuruza, kao i soje, počne odmah jer se u narednih petnaestak dana ne očekuju niske temperature te tvaj važan prolećni posao u njivama može da krene, savetuju ratarima stručnjaci Departmana za ratarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, srednja vrednost dnevnih temperatura neće biti ispod „kritične vrednosti” od 12 stepeni Celzijusa te opasnost od mraza u tom periodu ne postoji. Setvu bi trebalo početi ranije, to jest što pre, da bi se prevenirale posledice visokih temperatura kakve se očekuju u avgustu. Uz savet da setva kukuruza krene već danas-sutra, stručnjaci Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu poručuju i da treba voditi računa o gustini setve, koja se mora prilagoditi vlažnosti zemljišta, količini i rasporedu azota.

– Ne treba ništa raditi napamet jer će u tom slučaju biti velike štete – naglasio je juče, na konferenciji za novinare posvećenoj analizi vremenskih uslova u Vojvodini i setvi jarih okopavina prof. dr Branko Marinković, ocenivši da je, kada je o vlagi u zemljištu reč, situacija kritična.

Podsetivši na to da je u toku predvegetacionog perioda palo znatno manje padavina u odnosu na višegodišnji prosek, on je naveo podatak da je deficit vlage u Sremu, srednjem Banatu i južnoj Bačkoj iznosio čak 60 odsto, te da je samo sever Vojvodine imao prosečne padavine. Marinković je ukazao na problem preterivanja s azotom, tako da nije mali broj parcela s velikom količinom azota, čak preko 200 kilograma po hektaru, a te njive obično imaju i malu količinu vlage.

– Velika količina azota uticaće na lošiji razvoj korena, što će imati posledice na prinos. Na osnovu količine azota, njegovog rasporeda po profilu i količini vlage, treba odrediti đubrenje i gustinu setve kukuruza. U ovoj godini ne preporučuje se setva ni jednog hibrida na razmak manji od 19 centimetara u redu. U navećem broju slučajeva gustinu setve treba smanjiti pet, deset, 15 odsto, pa i više na ekstremno suvim njivama – poručio je Marinković.

preuzeto sa : rtv.rs