Otrovano 19 ždralova kod Čoke

Predsednik društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Jožef Gergelj juče je oko 16 časova na oranicama na teritoriji opštine Čoka, severno od farme Arenda prema Crnoj Bari, pronašao 19 mrtvih sivih ždralova (Grus grus).

“Ptice su pronađene na državnoj parceli izdatoj u zakup, koja je pod zasadom kukuruza. Ždralovi pretežno koriste životinjsku hranu, a pojedu i semena kukuruza. Ždralovi su se u okolini Čoke hranili semenom kukuruza koje nesavesni poljoprivrednici i pored zabrane korišćenja i dalje tretiraju Furadanom (Karbofuran) opasnim otrovom za toplokrve organizme, i ubrzo su uginuli na mestu”, saopštio je Jožef Gergelj.

Dodaje da se ždralovi na seobnom putu ka gnezdilištu na severu Evrope više dana zadržavaju i u severnom Banatu gde se hrane pretežno krupnijim insektima, sitnim glodarima… a prikupljaju i seme kukuruza na njivama koje ostaje na površini. Među uginulim ždralovima nalazi se i jedan odrasli prstenovani primerak iz Finske.

Ždralovi

Postoji osnovana sumnja da je načinjeno krivčno delo uništavanja zaštićenih prirodnih dobara! Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije obratilo se nadležnim pokrajnskim inspekcijskim organima, da hitno ispitaju “neviđeno masovno trovanje sivih ždralova” i pokrenu postupak protiv odgovornih za trovanje zaštićenih ptica.

preuzeto sa : rtv.rs
fotografije:Jožef Gergelj