Pamet u glavu, pa u prihranu

Stanje strnih žita je zadovoljavajuće, ali je veoma važno da se u narednom periodu obavi valjana prihrana, apeluju na ratare agrarni stručnjaci Poljoprivrednog fakuleta u Novom Sadu, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i vojvođanskih savetodavnih stručnih službi.

Uz upozorenje da je nedostatak vlage u zemljištu sve izraženiji, oni su naglasili da se vlagom mora pametno raspolagati, a i mineralnu ishranu treba podesiti tako da bude racionalna. U svakom slučaju, u predstojećim poslovima na njivi, u prvom redu u prihrani, ratari bi najpre trebalo da konsultuju struku, poruka je s jučeršnje konferencije za novinare održane na Poljoprivrednom fakultetu.

– Najvažnije je da se obavi analiza zemljišta i da se ratari posavetuju sa savetodavcima o vremenu i načinu prihrane. Na parcelama na kojima je deficit azota manji od 40 kilograma po hektaru, nikako ne treba žuriti s prihranom. Tamo gde je deficit veći, odmah treba prihranjivati useve, ali iz dva puta jer usevi nikako ne smeju da se preforsiraju da ne bi potrošili vlagu – naglasio je ekspert za strna žita dr Miroslav Malešević, dodajući da je situacija na njivama šarolika pa ima područja kojima ne fali vlage i onih gde je „prava katastrofa”.

On je upozorio na to da deficit azota na njivama varira od 40 do 100 kilograma, odnosno da u proseku za svaki hektar nedostaje 70 kilograma čistog azota. Nikako ne treba bacati đubrivo „napamet” jer to za posledicu može imati pothranjenost ili prehranjenost useva, a nije dobro ni s ekonomske strane, naglasili su stručnjaci.

Preuzeto sa sajta: dnevnik.rs