Pegavost lista ribizle – Pseudopeziza ribis

Ogleda se u mrkim pegama koje se najpre pojavljuje na starijem lišću, krajem proleća. Listovi počinju da žute i obično rano opadaju. Plodovi ostaju na grozdovima, ali su smežurani. Veći stepen oboljenja može da znatno oslabi žbun.

Suzbijanje : Održavanje higijene u zasadu je najbolja mera kontrole ovog oboljenja, a zasniva se na uklanjanju opalog lišća, na kome spore provode period mirovanja. Dodatna mera kontrole može biti i rezidba savijenih izdanaka pri zemlji. Sorta Ben Hope pokazuje dobru otpornost na pegavost lista kao i na rđu kore petoigličavih borova (WPBR) i pepelnicu. Ferbam je efikasna mera u suzbijanju ovog oboljenja.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :”Proizvodnja crne i crvene ribizle”