Pepelnica – Phyllactinia corylea

Pepelnica se manifestuje pre svega na listu, koji menja boju, žuti, pa čak i opadne. Češže se javlja u mediteranskom podneblju. Bolest je utoliko
štetnije što može izazvati defolijaciju. Parazit prezimljuje u opalom lišcu pa se preporučuje sakupljanje i spaljivanje lišca.

Suzbijanje : Suzbija se jednim od sledećih fungicida: Rubigan, Tilt, Zato i dr.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :”Gajenje leske” autor : Mr Nebojša Mladenovic, dipl.ing.