Plamenjača šljive – Polystigma rubrum

Plamenjaču šljive prouzrokuje gljiva Polystigma rubrum. Bolest se javlja isključivo na listu. Na njemu se obrazuju pege različite veličine koje se međusobno spajaju,a ponekad prekriju i celu lisnu površinu. Pege su sa lica lista malo ispupčene,a sa naličja udubljene. U početku pege su žućkaste,nešto kasnije narandžaste i na kraju,zatvoreno crvene. Kod jačih napada lišće prevremeno opada u avgustu ili početkom septembra. Voćke slabe,plodovi ostaju sitni i opadaju. Mladari se teško oporavljaju,a cvetni pupoljci teško obrazuju.

Epidemiologija : U razvojnom ciklusu gljive smenjuju se dve faze : saprofitna i parazitna. Saprofitna faza se odvija u opalom lišću,a parazitna za vreme vegetacije. Obnavljanje i širenje bolesti zavisi isključivo od razvoja gljive u toku saprofitne faze. Tok obrazovanja i sazrevanja askospora zavisi od klimatskih uslova. Tako se one mogu oslobađati pre kretanja vegetacije, u toku cvetanja, posle cvetanja, pa čak i posle precvetavanja. Askospore se oslobađaju iz askusa kad su fiziološki zrele i kad su stome dobro navlažene kišom ili rosom u trajanju od najmanje jedan sat. Uslov je , takođe, da temperatura bude iznad 10°C. Lišće se inficira ukoliko je mlado i kad se na njemu nalaze kapi kiše ili rose, a da je temperatura vazduha iznad 8°C.

Suzbijanje : Optimalni rok za hemijsku zaštitu se određuje na osnovu razvoja gljive u toku saprofitne faze. Kritičan period za inficiranje je od početka listanja pa dve do tri nedelje posle precvetavanja. Tretiranje se izvodi najčešće po precvetavanju. Međutim,ukoliko se radi o osetljivim sortama ( požegača,čačanska lepotica ), a listanje se dogodi pre cvetanja, tretiranje treba obaviti na početku cvetanja.

Preparati :

Polyram
Dithane
Mankozeb
Kaptan
Topas C 50
Meteor
Antracol
Rubigan
Folpan
Rival
Mikal
Stoper
Cineb
Propineb

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst iz brošure PSSS Vranje autora : dipl.inž.zaštite bilja Dejan Mujakić