Pomoć najugroženijim proizvođačima

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je danas da će država pomoći poljoprivrednim proizvođačima da prevaziđu štete nastale u poplavama, kao i da će jedan od prioriteta biti rešavanje problema zapuštenih kanala.

“Država će tražiti najbolja i urgentna rešenja, za najugroženije ćemo gledati da kroz repromaterijal, seme i đubrivo pomognemo proizvođačima da prevaziđu štete koje su nastale u poplavama”, rekla je Bogosavljević Bošković za RTS.

Ona je podvukla da je najvažnije da nema ljudskih žrtava, a da će nakon stabilizacije vremenskih prilika država učiniti sve što je u njenoj moći da se posledice ovakvog stanja saniraju.

Bogosavljević Bošković je istakla da će jedan od prioriteta rada njenog ministarstva biti rešavanje problema zapuštenih kanala, uređenje rečnih vodotokova i kanala – za navodnjavanje u sušnim periodima i odvodnjavanje za vreme padavina.

“Mi moramo izvući poruke i videti šta je trebalo da uradimo, što možda nismo uradili, a trebalo je, da štete budu manje”, rekla je ona.

Ona je rekla da su obimne padavine u prethodnom periodu već u značajnoj meri ugrozile poljoprivrednu proizvodnju, da su neke površine zasejavane po drugi put i da nema sumnje da će nakon najnovijeg talasa poplava mnoge površine morati da budu i treći put zasejane.

Pojednostaviti procedure za poljoprivrednike

Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković rekla je danas da će se raditi na pojednostavljivanju dobijanja sredstava namenjenih za subvencije i podsticaje poljoprivrednicima.

U toku je podnošenje zahteva gazdinstava za sredstva za subvencije, dodala je i precizirala da je u pitanju 6.000 dinara po hektaru. Zahtevi se dostavljaju Upravi za trezor i nakon obrade biće i prve isplate.

“Očekujem da će se ovih dana krenuti sa isplatama ovog dela subvencija i pomoći našim proizvođačima”, rekla je ministarka za RTS.

Prioritetni zadatak je, kako je navela, da se što je više moguće pojednostave procedure i da poljoprivrednici na lakši način dođu do onoga što im pripada po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ministarka je rekla da je upoznata sa primedbama paora iz Vojvodine.

Bogosavljević Bošković je uverena, napomenula je, da je hrana na tržištu Srbije bezbedna i dodala da se kontroliše po uobičajenim procedurama, kao i da se standardi kvaliteta hrane usklađuju sa evropskim, što je i predmet skrininga u Briselu.

“Naš cilj je da dostignemo evropske standarde, a ja sam uverena i da će inspekcijske službe u narednom periodu pojačanom kontrolom još više obratiti pažnju na kvalitet naše hrane kako bi i građani bili uvereni da je hrana bezbedna”, rekla je ministarka.

preuzeto sa: rtv.rs