Profiler

Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
Klasa: sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
Aktivna materija: fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg
Formulacija : vododisperzibilne granule – WG
Karenca: vinova loza 21 dan

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
vinova loza prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), i na listu i na grozdu u količini primene od 2,25-3,0 kg/ha – uz utrošak vode 600-1000 l/ha tretiranjem po potrebi od faze pred cvetanje pa do zatvaranja grozda (faze 57-79 BBCH skale) maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta, sa razmakom od 10-14 dana između dva tretiranja(Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno)

Mehanizam delovanja : Fosetil aluminijum je sistemična komponenta koja se usvaja listom, a zatim se kroz sprovodne sudove biljke kreće u oba smera – i ka korenu i ka vršnim delovima. Ova aktivna materija deluje dvojako-neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka.

Fluopikolid je drugi sastojak ovog fungicida i biljka ga usvaja na isti način. Ova aktivna materija ima translaminarno svojstvo (kreće se od lica ka naličju lista, prožimajući lisno tkivo), a istovremeno se kreće ksilemom (biljnim sokovima naviše) Fluopikolid ima izraženo delovanje na sve gljive iz klaseOomycetes, pri čemu snažno deluje na pokretljivost zoospora (stadijum kojim se širi parazit), zatim klijanje spora i početni rast micelije gljive, kao i na sprečavanje nastanka novih spora (antisporulantno delovanje). Ono što je značajna odlika fluopikolida jeste njegovo dugotrajno delovanje.

Profiler, kao spoj dve različite aktivne materije, pruža izuzetne mogućnosti za prevenciju bolesti(preventivno delovanje) ali i sprečavanja daljeg razvoja bolesti kod primene u samom početku (kurativno delovanje – 48h posle nastanka infekcije kod vinove loze). Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća. Jedna od prednosti ovog proizvoda je upravo efikasnost koju ispoljava i protiv svih sojeva gljiva koje su pokazale otpornost (rezistentnost) na neke druge grupe fungicida.

Preporuke i napomene : 

razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače; kada su oni izuzetno povoljnim za razvoj bolesti smanjiti rok između tretmana, u protivnom, razmak od 14 dana je dovoljan
preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze.
preporučljivo je da tretmanu sa Profilerom predhodi primena fungicida Mikal flash , tako da u bloku od 2-3 tretmana ponavljamo primenu fosetil aluminijuma.
ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos, heptenofos, dimetoat), alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja
pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.
prilikom kombinovanja sa drugim proizvodima obezbediti stalno mešanje tokom primene

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs