Prosaro 250 EC

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica i ječam
Klasa: sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, pegavosti i paleži klasa u strnim žitima
Aktivna materija: tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l
Formulacija : koncentrat za emulziju – EC
Karenca: pšenica i ječam 42 dana

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
pšenica i ječam prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.) količina primene 0,75-1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100m2) – uz utrošak vode 200-400 l/ha od rane faze bokorenja do početka cvetanja i klasanja (faze 23-61 BBCH skale) maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku godine, na istoj površini

Tretiranje fungicidom Prosaro 250 EC  iz vazduhoplova dozvoljeno, pod sledećim uslovima:

površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera)
brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50%
rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje

Mehanizam delovanja : Protiokonazol je nova aktivna materija fungicida Prosaro 250 EC iz hemijske klase triazoltiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti i zaštiti čitavog niza useva. Protiokonazol pokazuje izuzetna protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a posebno je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

Preporuke i napomene : Kod tretiranja strnih žita radi suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.), količina vode ne bi trebalo da prelazi raspon od 100-150 l/ha

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs