Prstenasta pegavost – Mycosphaerella brassicicola

Ekonomski nije značajna, ali utiče na plasman zbog oštećenih listova. U semenskoj proizvodnji smanjuje prinos semena.
Obično su napadnuti stariji, spoljašnji listovi. Na njima nastaju prstenaste pege koje su okrugle, sa svetlo-smeđim ili sivim centrom i okružene hlorotičnim oreolom. Unutar pege uočavaju se crne tačkice, koje podsećaju na piknide. Pri većem broju pega list žuti i opada.

Epidemiologija : Parazit prezimljava na zaraženim biljnim ostacima i na semenu, koje vodi poreklo sa zaraženih biljaka.

Suzbijanje : Potrebno je vršiti dezinfekciju fungicidima. Važna mera zaštite je plodored, kao i uklanjanje zaraženih biljaka u klijalištu. Protiv ovog parazita ne sprovodi se posebna zaštita primenom fungicida, već se paralelno suzbija sa zaštitom od drugih parazita. Mogu se primijeniti preparati na bazi hlorotalonila.

Preuzet tekst : ”Bolesti kupusnjača” (seminarski rad) autori: Dijana Stijepović, Branko Đurović, Marija Mugoša prof: Doc. dr Jelena Latinović