Rak korena – Agrobacterium tumefaciens

Prouzrokuje ga bakterija Agrobacterium tumefaciens. Simptomi zaraze se manifestuju pojavom guka (tumora) na korenovom vratu i korenu. Tumori su u početku mekani i svetlosmeđi a kasnije odrvene, potamne i imaju hrapavu površinu. Javlja se na razliitim vrstama voćaka,a najveše štete pričinjava u rasadnicima na sadnicama voćaka.
Pored šljive napada jabuku,kajsiju,krušku i vinovu lozu.

Simptomi : Gukaste tvorevine remete raspored i funkciju korena, te zbog toga nadzemni deo voćaka ne dobija dovoljno vode i meneralnih materija. Obolelo korenje ima i manje dlačica, te je tako smanjena i moć usvajanja vode i mineralnih materija iz zemljišta. Obolele biljke zakržljavaju a vremenom se i suše.

Epidemiologija :  Bakterija se održava u zemljištu. Zarazu izaziva preko mehanikih povreda korenovog vrata i korena. Ove povrede najčešće nastaju delovanjem insekata, nepažljivim sprovođenjem agrotehnikih mera, itd. Tumori se formiraju u toku vegetacijskog perioda. Bakterija se prenosi sadnim materijalom, priborom za orezivanje, vodom za navodnjavanje, česticama zemljišta i štetočinama.

Na korenu šljive često se može javiti tumor koji je posledica prekomernog kalusiranja, tako da bez predhodne provere ne treba donositi odluku o uništavanju sadnog materijala.

Suzbijanje : Osnovna mera borbe protiv ove bolesti je izbor zdravog sadnog materijala pri zasnivanju voćnjaka. Bakterija se u zemljištu zadržava duži niz godina ( i do 10 ), tako da se u tom periodu na takvom zemljištu ne smeju podizati novi zasadi.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst iz brošure PSSS Vranje 2009  autora : dipl.inž.zaštite bilja Dejan Mujakić