Rak rane na jabuci – Nectria galligena

U proleće na mladim izdancima ili godinu dana starim grančicama, primećuju se crvenkaste povrede koje su centrirane oko rana nastalih rezidbom, mrazom i drugim mehaničkim oštećenjima. Povrede prerastaju kasnije u rak – rane. Na starijim granama se rak – rane udubljuju te prave koncentrične krugove oko rana. Biljka nastoji zarasti rane stvaranjem kalusnog tkiva, ali kako to obično ne uspeva, bolest prodire duboko u tkivo, rane se povećavaju što rezultira sušenjem grana, a ponekad i celog stabla.

Životni ciklus : Gljivica prezimi u obliku peritecija koji se pojavljuju u 3-4 godine starim rak – ranama. Krajem zime i tokom proleća otpuštaju se askospore. One su u proleće kremastobijele boje, a kasnije tokom godine pocrvene. Na svežim ranama u proleće javljaju se jastučići konidija. Na starijim rak – ranama, konidije i askospore vidljive su tokom cele godine, ali njihovo stvaranje i klijavost zavisi o klimatskim uslovima. Askospore i konidije kontaminiraju rane. Moguća je i kontaminacija ” list na list “.

Suzbijanje : Od preventivnih agrotehničkim mera preporučuje se sadnja zdravih sadnica, formiranje uzgojnog oblika sa prozračnom krošnjom kako se izboji ne bi dodirivali, izbegavanje sadnje na mestima gde dolazi do smrzavanja te zaštita rana nastalih rezidbom, tučom, mrazom ili nekim drugim mehaničkim oštećenjem.

Ako se bolest razvila, suzbijanje se sprovodi intenzivnom rezidbom kojom se uklanjaju sve grane sa simptomima ove bolesti. Odrezane zaražene grane potrebno je spaliti. Nastale rane premazati pastom ( Mikazol ili Biopol V ) .

Kod osetljivih sorata ( Gala , Braeburn , Jonagold , Golden delicious , Pinova , Fuji ) potrebno je izbegavati rezidbu koja uzrokuje nastanak velikih rana.

Tokom proleća potrebno je obaviti jedno kasno prskanje preparatima na bazi bakra, dok se kasnije koriste površinski fungicidi namenjeni suzbijanju krastavosti jabuke. Neposredno nakon berbe može se prskati bakarnim preparatima. Tokom toplih i kišnih jeseni preporučuje se do 2 prskanja fungicidima na bazi bakra u periodu opadanja lišća.

Preuzet tekst: “Smeđa trulež plodova jabuke” sa sajta Pinova