Rđa kore petoigličavih borova – Cronartium ribicola

Napada crnu ribizlu, ali se može naći i kod crvene ribizle. Ovo oboljenje može ostaviti veoma ozbiljna oštećenja kod svih vrsta koje su domaćini ovog oboljenja. Na donjoj strani listova najpre se obrazuju sitne, kupaste pege od sićušnih, maljavih struktura narandžaste boje. Spore koje nastaju iz ovih formi uzrokuju dodatnu zaraženost. Zaražene biljke su oslabljene, i često pokazuju znake prevremene defolijacije.

Suzbijanje : Mnoge sorte su veoma otporne ili imune na ovo oboljenje, uključujući sorte Titania, Ben Sarek, CrusaderConsort, a treba ih koristiti za sadnju na parcelama u blizini vrsta bora koje su alternativne biljke domaćini. Primena mineralnog ulja moţe uticati na smanjenje zastupljenosti oboljenja, ukoliko se tretman obavlja svakih sedam dana.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :”Proizvodnja crne i crvene ribizle”