Rđasta grinja – Aculus schlechtendali

Napadnuti listovi smanjuju proizvodnju hranljivih materija, pa su plodovi sitniji a grane i pupoljci se ne pripreme dovoljno za zimu i narednu vegetaciju.
U slučaju velike brojnosti može da dovede do bronzavosti lista.

Životni ciklus : Ima veći broj generacija. Prezimljavaju odrasle ženke između ljuspica pupoljaka. U vreme bubrenja pupoljaka grinje postaju aktivine. Ženka polaže 20 do 50 jaja na listove. Tokom cvetanja se mogu naći i na čašici ploda. Razviće jedne generacije završava se za desetak dana. Letnje forme polažu i do 100 jaja. Tokom avgusta se javljaju ženke koje idu na prezimljavanje.

Suzbijanje rđaste grinje se retko sprovodi. Obično prirodni neprijatelji održavaju brojnost na prihvatljivom nivou. Ukoliko se javi potreba za suzbijanjem, koriste se isti akaricidi kao i za druge grinje.

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd