Galibrom AB

Štetočine : pacovi, kućni miševi, voluharice
Klasa: Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima
Aktivna materija: Bromadiolon (0,05 g/kg preparata)
Formulacija : zrnasti mamak
Karenca: Obezbeđena je vremenom i načinom primene preparata.
Pakovanje: 20 g, 100 g, 5 kg, 25 kg

Primena :
MESTO ŠTETNA VRSTA KOLIČINA PRIMENE /VREME PRIMENE
U polju poljska voluharica (Microtus arvalis) i vodena voluharica (Arvicola terestris) postavljanje mamaka u aktivne rupe, u količini 10 g po aktivnoj rupi (posle čega se mamci zatrpavaju zemljom)
U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom sanju) crni pacov (Rattus rattus) i sivi pacov (Rattus norvegicus) postavljanjem mamaka, u količini 100-150 g po gomilici, stavljanjem na zaklonjena mesta 7-10 gomilica na površini 250-300 m2
U skladištima poljoprivrednih proizvoda (u kojima roba nije u rasutom sanju) kućni miš (Mus musculus) postavljanje mamaka, u količini 20-25 g po gomilici, stavljanjem gomilica u blizini legla

Mehanizam delovanja : Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije, što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka.

Preporuke i napomene : Preparat se može koristiti samo na površinama gde nema pristupa domaćim životinjama i živini. Ne sme doći u dodir sa decom, prehrambenim i krmnim proizvodima. Mamci se postavljaju kašičicom ili nekim drugim pogodnim predmetom. Postavljanje mamaka u polju je u jesen ili u rano proleće. Po završetku akcije suzbijanja, ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti, spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija