Rupičavost lista – Stigmina carpophila

Ovo oboljenje je poznato i kao plamenjača breskve. Prouzrokovač oboljenja je glivica Stigmina carpophila, ili Clasterosporium carpophilum, a napada sve koštičave vrste voća.

Simptomi : Gljivica prezimljava u rak-ranama na grančicama i u zaraženim pupoljcima. Spore dugo zadržavaju sposobnost razmožavanja i mogu izazvati zarazu nakon produženog perioda vlažnog vremena u proleće i jesen. Klijanje spora može se dogoditi u velikom rasponu temperatura od oko 20 C do 270C. Zaraza se brzo širi, čak u roku od jednog sata pri optimalnim temperaturama (15 – 270C). Pege se mogu pojaviti na letorastima, pupoljcima, lišću i plodovima. Letorasti su “prstenovani” prisustvom gljivice i odumiru. Pupoljci su prekriveni smolotočinom koja ih “zaguši” Najpre se na lišću razvijaju sitne, ljubičaste pege. Kako se pege šire, njihovi središnji delovi poprimaju mrku boju. Ponekad se dogodi da se u središnjem delu pege može uočiti crna sporulantna masa. Spore se prenose i šire uz pomoć vode. Oštećenja su češća i ozbiljnija na donjim delovima krune koji su više u senci i u kojima se vlaga duže zadržava. Pege na plodovima su okruglog oblika sa ljubicastim marginama.

Suzbijanje : Kontrola ovog oboljenja podrazumeva prskanje preparatima na bazi bakra, ili preparat Bravo (Hlorotalonil), zimsko prskanje u jesen ili u proleće. Za prskanje u toku vegetacije, koristiti Ziram 76 DF sa početkom u precvetavanju, po potrebi na 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst: “Breskva” autora: Dr Mirjana Bulatović-Danilović