Rutava buba – Epicometis (Tropinota) hirta

Oštećuje cvetove, tako da se plod uopšte ne formira. Kada je cvetanje razvučeno, može u potpunosti da uništi sve cvetove. Ipak, najčešće pravi ograničene štete na cvetovima koji se nalaze u rubnim redovima.
Odrasli insekti se nalaze na pupoljcima i cvetovima, oštećujući ih. Veoma su pokretljivi, nekad veoma brojni. Međuredni razmak u voćnjaku treba održavati bez biljaka koje cvetaju (maslačak, podbel, poponac). One cvetaju pre voćnjaka i privlače rutave bube, koje se kasnije sele na cvet jabuke.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Imago prezimljava u zemljištu na dubini 3 do 10 cm. Rutava buba počinje da izlazi u rano proleće. Sa mesta prezimljavanja se kreću u pravcu biljaka u cvetanju, jer se naradije hrane sa njima. Veoma su polifage, pa se hrane cvetovima skoro svih biljaka (uključujući i trave – pšenicu). Nakon ishrane koja traje desetak dana, polažu tridesetak jaja u zemlju ili najradije ispod biljnih ostataka. Stadijum jajeta traje 10 do 20 dana. Za svoj razvoj traži relativnu vlažnost između 20 i 60%. Larve su grčice i žive u zemlji hraneći se biljnim ostacima u raspadanju i sitnim korenovima. Razvoj traje dva do tri meseca. Lutka je u zemlji, a odrasla rutava buba čeka u komorici u zemljištu naredno proleće.

Suzbijanje se obavlja vizuelnim pregledom, metodom otresanja i mirisnim klopkama. Rutave bube se najpre javljaju na rubnim redovima, tako da na njima treba primeniti taktiku masovnog izlovljavanja. Postoje kupovni mirisni atraktanti koji se postavljaju u klopke. Najboljim su se pokazali atraktanti na bazi kombinacije cinamil alkohola i trans etanola. Atraktanti se mogu praviti otapanjem jednog Negro ili Bronhi bombona na 5 litara vode. Ovakav rastvor se postavlja u bele ili plave posude koje se kače po voćnjaku. Posude se ponekad moraju prazniti svakodnevno, a najveći broj se mora postaviti na rubnim delovima voćnjaka. Na stablima na M 9 podlozi se postavlja 5 do 10 posuda zapremine 2 dl ili 3 do 5 posuda zapremine pola litra. Hemijsko suzbijanje se nije pokazalo dovoljno efikasnim, jer insekti dolaze svakodnevno u voćnjak, a rezidualno dejstvo nije dovoljno da ubije rutavu bubu.

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd