Siva pipa peskova – Peritelus familiaris

Polifagna štetočina koja pravi oštećenja na pupoljcima vinove loze, voćaka, nekih listopadnih drveta i duvana. Najviše je rasprostranjena u peščarama Vojvodine, prvenstveno kao štetočina vinove loze i voćaka. Javlja se masovno na 2-3 godine, da bi ponovo gotovo potpuno nestala na duži ili kraći vremenski period.

Životni ciklus : Smatra se da prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. Javlja se veoma rano u proleće, početkom aprila. Pojavljuje se predveče na biljakama, gde izgriza pupoljke i mlado lišće, a preko dana se povlači i miruje. Posle dopunske ishrane nastupa parenje. Podatci o polaganju jaja, razvoju larvi, za sada nisu dovoljno poznati. Međutim, pouzdano se zna da se larva i lutka razvijaju u zemljištu.

Suzbijanje : Počinje ukoliko brojčano preti rano uništenje veće lisne površine. U vreme početka jačeg napada suzbijaju se preparatima na bazi fosalona, fenitrotiona, fentiona, piretroidima i dr.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” autora : prof dr Mališa Tošić, prof dr Kosta Dobrivojević, prof dr Borivoj Šinžar