Siva trulež grožđa – Botryits cinerea

U rano proleće mogu biti inficirani mladi pupoljci koji potamne i osuše se. Takođe i cvet može biti zaražen, a zatim i da se osuši. Na ovaj način se
stvaraju rehuljavi grozdovi (grozdovi koji sadrže bobice neujednačene veličine – kalibracije, i koji neujednačeno sazrevaju).

Na bobicama u zrenju (od šarka do berbe) i po berbi javljaju se najpre mrke pege jasno vidljive na grožđu belih sorti, koje se ubrzo šire
i zahvataju veći deo, pa i čitave bobice. Pokožica bobica se razmekšava i lako skida. U vlažnim uslovima, obolele bobice prekriva siva, budasta navlaka. Oboleli delovi grozda su slepljeni. Zahvaćene bobice propadaju za dva-tri dana, a oboleli grozdovi nisu ni za jelo niti za preradu. Ako u vreme zaraze nastupi suša napadnuti grozdovi se mumificiraju.

U slučaju suvog i lepog vremena od šarka do berbe, na groždu se razvija tzv. ’’ plemenita trulež’’. Oštećena pokožica bobice omogućava pojačanu transpiraciju, što dovodi do povećane koncentracije šećera i pojačane sinteze nekih pogodnih aromatičnih materija. Pri pojavi plemenite truleži ne razvija se budasta navlaka, već se bobice malo sasušuju, pa grozdovi dobijaju izglad suvarka.Od takvog grožđa dobija se visokokvalitetno vino.

Na lastarima siva trulež izaziva izbeljavanje kore, koja se razlikuje od simptoma koje izaziva eskorioza u boji (žući lastari) i može biti napadnut gornji deo lastara.

Epidemiologija : Patogena gljiva prezimljava pločastim sklerocijama obrazovanim na obolelom tkivu, kao i micelijom u kori lastara i u pupoljcima. Vlažno vreme pogoduje razvoju parazita.

Suzbijanje: Sve agrotehničke mere moraju biti ispoštovane da bi se obezbedili uslovi za dobro provetravanje čokota. Takođe treba uklanjati suvišne listove oko grožda u fazi prošaravanja grozda. Pred i u vreme šarka ako je zemljište suvo ne treba ga obrađivati. Odbačene čestice zemljišta mogu povrediti bobice i time omogućiti njihovo zaražavanje prouzrokovačem sive truleži. Sa hemijskom zaštitom treba otpočeti rano, odmah po precvetavanju, kada parazit naseljava nezametnute i zbačene cvetove sa cvetne lože. Za prvo tretiranje treba primrmiti Folpan WP-50 (0,2%), Teldor 500 EC (0,1%). Drugo tretiranje protiv prouzrokovača sive truleži izvodi se kada se bobice počnu dodirivati, jednim od preparata koji nije primenjivan u prvom tretiranju. Treće prskanje izvodi se na početku šarka i četvrto, koje se izvodi na 3-4 nedelje pre berbe, jednim od preparata: Switch 62,5-WG (0,6-0,8%), Mythos (2,5 l/ha), Sumilex 50-FL (1l/ha), Ronilan-DF iFL (0,1%), Signum (1kg/ha), i dr.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst sa sajta PSSS