Smeđa trulež plodova jabuke – Monilia fructigena

Plodovi mogu biti zaraženi od faze zametanja do faze berbe, ai kasnije u skladištu. Na mestu zaraze, što je najčešće kožica jabuka ili krušaka, pojavljuju se najpre zelenkastožute a kasnije svetlosmeđe koncentrične pege koje se brzo povećavaju i zahvataju veći deo ili čitav plod. Tkivo mesa ispod pege truli i potpuno propada. Napadnuti plodovi bivaju potpuno prožeti micelijem gljivice i usled gubitka vode smežuraju se i naboraju. Njihovo unutrašnje tkivo je najpre sunđerasto, zatim očvrsne, ali zadrži plutasta konzistenciju. Takvi plodovi ostaju pričvršćeni za grane i grančice ili padnu na zemlju, a nazivaju se ” mumije “. One se moraju obavezno ukloniti iz voćnjaka jer uzrokuju pojavu Monilia laka. Na trulom delu ploda, javljaju se bradavičaste, sivosmeđe naslage konidija koje se više – manje pojavljuju u koncentričnim krugovima.

Životni ciklus : Gljivica prezimi u plodovima u obliku micelijuma. U proleće iz micelijuma se razvijaju jastučići koji sadrže konidije. Pomoću vetra, kiše ili insekata, konidije se prenose na mlade i zrele plodove uzrokujući male i smeđe lezije koje postepeno prekrivaju celu površinu kožice ploda. Nakon dva prezimljenja, pseudo sklerociji u ” mumificiranim ” plodovima proizvode apotecije s askuse i askosporama.

Osetljivost plodova na napad smeđe truleži se povećava sa zrelošću plodova. Konidije gljive pomoću klijavih cevčica najčešće prodiru u plodove kroz rane uzrokovanih insektima , tučom. Povremeno penetracija u plodove je moguća kroz stome ili direktno kroz kutikulu.

Gljivica raste intercelularno i kroz sekreciju enzima uzrokuje maceraciju i posmeđenje napadnutog tkiva. Stoga celi plodovi mogu potpuno otruliti u samo par dana.

Suzbijanje : Mere za borbu protiv ove bolesti se sastoji prvenstveno od indirektnog suzbijanje štetočina koji uključuje borba protiv insekata i drugih bolesti koje oštećuju plodove. U proleće, potrebno je da se prikupe svi mumificirani plodove koji se unište. Skladišta moraju da budu čista.

Što se tiče hemijske zaštite, preporučuje se sredstva na bazi triflorina , trifloksistrobin, pirimetanil i fenhekamide. Pri tome, neophodno je da se uzme u obzir period karence zaštitnog sredstva.

Preuzet tekst: “Smeđa trulež plodova jabuke” sa sajta Pinova