Sphere

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, pšenica, ječam
Klasa: sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača cerkospore, pepelnice šećerne repe, pepelnice, lisne rđe, pegavosti lista pšenice i ječma.
Aktivna materija: trifloksistrobin 375 g/l, ciprokonazol 160 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija – SC
Karenca: šećerna repa 21 dan

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
šećerna repa prouzrokovača cerkospore (Cercospora beticola) u količini primene 0,3-0,35 l/ha folijarnim tretiranjem, preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti listova uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru, količina primene u osetljivim sortama šećerne repe na prouzrokovače cerkospore je 0,4l/ha
pšenica i ječam prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), lisne rđe (Puccinia spp.), pegavosti lista (Septoria nodorum) u količini primene od 0,5 l/ha uz utrošak 300-400 l vode po hektaru preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti

Mehanizam delovanja : Zahvaljujući unikatnoj formulaciji dve aktivne materije fungicid Sphere deluje na više mesta (multi site) u ciklusu razvoja gljiva. Prvi put u zaštiti šećerne repe se nalazi aktivna materija iz grupe strobilurina dokazana širom sveta po svojoj efikasnosti, dugotrajnom delovanju, povećanju intenziteta fotosinteze što ima direktan uticaj i na povećavanje prinosa. Ciprokonazol kao aktivnu materiju odlikuje snažni kurativni efekat na prouzrokovača bolesti.

Preporuke i napomene : 

preparat Sphere primenjivati pre svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije. U slučaju kurativnih tretmana neophodno je uraditi minimum dva vezana tretmana
dva mehanizma delovanja koja omogućavaju primenu bez bojazni od mogućnosti rezistencije

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs