Subvencije za površine do 20 hektara

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežanana Bogosavljević Bošković izjavila je danas da su poljoprivrednicima isplaćena sva sredstva za subvencije za ovu godinu, a da će naredne godine biti subvencionisane površine do 20 hektara.

“Sva sredstva za subvencije za 2014. godinu su isplaćena. Ovo je prvi put da je od osnivanja Uprave za agrarna plaćanja ceo agrarni budžet realizovan. Mi smo kroz štednju na određenim pozicijama uspeli da obezbedimo i dodatna sredstva koja će biti preusmerena i isplaćena poljoprivrednicima. Radi se o dugovanjima i docnjama,” kazala je ona na televiziji Pink.

Bogosavljević Bošković je rekla da je reč o dugovanjima koja se prenose iz godine u godinu i da je sada plan da se sva dugovanja isplate do kraja decembra.

Ministarka je navela da je to rezultat ogromnog napora ministarstva i Uprave za agrarna pitanja da adekvatno odgovaraju na zahteve poljoprivrednika.

Govoreći o predloženom budžetu za 2015. godinu, Bogosavljević Bošković je navela da je on manji za oko 10 odsto u odnosu na ovu godinu.

“Smanjenje je rezultat smanjenih troškova za tekuće održavanje, smanjenje plata zaposlenih i smanjenog ukupnog iznosa za subvencije u poljoprivredi…U narednoj godini će se subvencionisati površine do

20 hektara i nećemo davati subvencije za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta”, navela je Bogosavljević Bošković.

Ona je rekla da “niko neće biti oštećen i da će oni koji su dobijali subvencije za 100 hektara dobijati za 20”.

Ministarka poljoprivrede navela je da će sve druge mere agrarne politike, uključujući i premiju za mleko ostati iste i da će za podršku stočarstva biti uvedene još dve mere.

Ministarka poljoprivrede istakla je da je Nacionalna referentna laboratorija od nacionalnog interesa, kao i da su pripreme završene i da može da počne da radi.

“Pri kraju je opremanje odeljenja za hemijska istraživanja i Odeljenja za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka. U budžetu za 2015. postoje sredstva za opremanje tih laboratorija”, navela je ona.

Bogosavljević Bošković rekla je da će Nacionalna referentna laboratorija olakšati kontrolisanje kvaliteta hrane i doprineti uštedi sredstava koja su se do sada izdvajala za pojedine analize.

rtv.rs