Sve manje zemljoradnika plaća doprinose

Za poslednjih 14 godina broj poljoprivrednika koji sebi uplaćuju za penziju smanjen je gotovo četiri puta.

Novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji stupa na snagu 1. januara 2015. godine donosi novine i za buduće poljoprivredne penzionere i to tako što će umesto da svi članovi seoskog gazdinstva budu osigurani, kako je to sada, doprinose za penzijsko uplaćivati samo jedan član.

To znači, objašnjavaju u PIO fondu, da od 1. januara naredne godine postoji mogućnost istupanja iz tog osiguranja onih koji su uplaćivali sebi doprinose, a sada to više ne žele. Ukoliko, međutim, ostali članovi domaćinstva ili gazdinstva to hoće, oni se mogu osigurati, odnosno uplaćivati sebi doprinose, pod uslovom da za to podnesu poseban zahtev.

Ovim je, potvrđuju u PIO fondu, praktično vraćena odredba iz 2003. godine, koja je važila do 31. decembra 2010, a prema kojoj je obavezno bio osiguran samo jedan član, a ostali ako podnesu zahtev.

Prema podacima PIO fonda za jun 2014. godine, u Srbiji je bilo prijavljeno 155.720 poljoprivrednika koji sebi uplaćuju doprinose i to u centralnoj Srbiji – 114.564, u Vojvodini – 41.137 i u Kosovskoj Mitrovici – 19.

Upoređujući podatke od 1999. godine do danas, vidi se da se broj poljoprivrednika koji uplaćuju sebi doprinose smanjio za čak četiri puta. Pre 14 godina oko pola miliona zemljoradnika uplaćivalo je sebi doprinose, a danas svega 160.801.

Poljoprivrednu penziju 1999. primalo je 196.198, a danas 212.597 zemljoradnika. Odnos penzionera i onih koji su pre 2000. godine uplaćivali doprinose bio je jedan prema 2,5, a danas je jedan prema 0,8.

Razlog za tako drastičan pad uplate doprinosa za ovu kategoriju osiguranika je što većina njih ne veruje niti im može završiti posao tako mala penzija. Prosečna penzija u julu ove godine iznosila je oko 10.600 dinara. Na spisku je i 3.710 ovih penzionera koji primaju po 5.000 dinara mesečno. Najveći iznos poljoprivredne penzije 62.380 dinara prima tek 68 zemljoradnika.

Odnos broja penzionera

Upitani šta će biti s onim zemljoradnicima koji su do sada uplaćivali doprinose, ali sada više to neće, da li će oni ipak moći jednog dana da ostvare pravo na penziju, u PIO fondu objašnjavaju da svojstvo osiguranika zavisi od uslova propisanih zakonom, a ne od toga da li neko želi ili ne želi da plaća osiguranje.

Oni koji ispunjavaju uslove za prestanak uplate doprinosa i danas mogu podneti zahtev da više ne žele sebi da plaćaju penziju, nakon čega će se rešenjem utvrditi da oni više nisu na spisku osiguranika.

Kada je počeo da radi Centralni registar i formirana jedinstvena baza podataka, primećeno je da zbog različitih odredaba Zakona o PIO i Zakona o zdravstvenom osiguranju postoje osobe koje su obavezno osigurane po jednom, ali ne i po drugom zakonu, među njima ima i zemljoradnika.

Poseban problem je sa onima koji su korisnici novčane naknade po rešenju centara za socijalni rad, koji bi doslednom primenom propisa morali da budu obavezno osigurani kao poljoprivrednici. Za tu kategoriju osiguranika su u ministarstvima zdravlja i rada rešili da oni kojima je centar za socijalni rad utvrdio pravo na novčanu socijalnu pomoć, zbog teškog materijalnog stanja ili teške bolesti, ne mogu imati svojstvo osiguranika poljoprivrednika i potrebno ih je odjaviti sa osiguranja po osnovu bavljenja poljoprivrednom delatnošću, zaključuju u PIO fondu.

J. Petrović-Stojanović

preuzeto sa politika.rs