Mesurol FS 500

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
Klasa: insekticid za tretiranje semena sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje zemljišnih štetočina i repelent za odbijanje ptica.
Aktivna materija: metiokarb 500 g/kg
Formulacija : koncentrovana suspenzija za tretiranje semena – FS
Karenca: kukuruz, suncokret – obezbeđena vremenom primene.

Primena :
kao repelent za tretiranje semena suncokreta i kukuruza. Odbija ptice: vrane, fazane, gačke, rečne galebove i druge. Količina primene 1 l na 100 kg semena. Primenjuje se neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena isključivo u doradnim centrima. Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom;
kao insekticid u kukuruzu za suzbijanje larvi skočibuba-žičnjaka (Elateridae), u količini 1-2 l na 100 kg semena, kao i u suncokretu , za suzbijanje larvi skočibuba-žičnjaka (Elateridae), u količini 2 l na 100 kg semena. Primenjuje se neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena isključivo u doradnim centrima. Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom.

Mehanizam delovanja : Prilikom setve semena tretiranog preparatom Mesurol FS 500 u zemljištu dolazi do formiranja „filma“ oko semena pod uticajem zemljišne vlage. Na taj način tj. kontaktno, dolazi do zaštite semena od strane zemljišnih štetočina (žičnjaka). Repelentno (odbijajuće) dejstvo na ptice se manifestuje prilikom pokušaja hranjenja tretiranim semenom ili mladim biljčicama.

Preporuke i napomene : 

tretirano seme se mora prosušiti pre setve;
tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje;
najmanje 7 dana od dana setve tretiranog semena na tim površinama ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs