Poncho Beta

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa
Klasa: sistemični insekticid za tretiranje semena sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje zemljišnih štetočina i štetočina u prvim fazama vegetacije.
Aktivna materija: klotianidin 400 g/l, beta-ciflutrin 53,3 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu šećerne repe

Primena :
šećerna repa , za suzbijanje larvi skočibuba – žičnjaka (Elateridae), i odraslih jedinki repinog buvača (Chaetocnema tibialis), lisnih vaši (Aphididae) i sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) u količini primene od 150 ml na jednu setvenu jedinicu šećerne repe, tretiranjem u toku dorade semena ili neposredno pred setvu u zatvorenim uređajima za tretiranje semena.

Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

Mehanizam delovanja : Poncho Beta je dvokomponentni insekticid za tretiranje semena. Klotianidin je aktivna materija iz grupe neonikotinoida sa sistemičnim svojstvima koji nanesen na seme ulazi u sprovodni sistem mlade biljke, štiteći je tako od podzemnih i nadzemnih štetočina. Kao i ostali neonikotinoidi ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonist acetil holina). Beta – ciflutrin je piretroidna komponenta čija je uloga u ovom proizvodu da pruži zaštitu semena i biljke od podzemnih štetočina. Remeti protok Na jona kroz nervnu membranu.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs