Raxil Star

Usev/zasad u kome se primenjuje: ječam, pšenica
Klasa: sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Aktivna materija: 20 g/l, protiokonazol 100 g/l, tebukonazol 60g/l
Formulacija : koncentorvana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Karenca: vreme između poslednje primene pesticida i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene preparata u usevu pšenice i ječma

Primena :
ječam, u cilju suzbijanja prouzrokovača gari na ječmu (Ustilago nuda), prugavosti lišća ječma (Pyrenophora graminea) i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.).
pšenica , u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici , T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp.tririci), kao i propadanja klijanaca strnih žita (Fusarium spp.).

Mehanizam delovanja : Fluopiram je nova aktivna materija iz hemijske grupe piridiletilamida. Predstavnici ove grupe deluju na proces disanja gljiva, blokirajući transport elektrona u mitohondrijama (SDH inhibitori). Fluopiram je pokazao efikasno delovanje na različite faze razvoja gljiva-klijanje spora, rast klicine cevi, rast micelije. Mehanizam delovanja protiokonazola i tebukonazola se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Protiokonazol suzbija uglavnom patogene prisutne na površini semena dok tebukonazol ima moć prodiranja u tkivo semena.
Tretirano seme strnih žita usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustlago spp., Tilletia spp., Fusarium spp.).

Preporuke i napomene : 

u samom procesu dorade moguć je dodatak preparata Gaucho 600 FS u cilju suzbijanja lisnih vaši kao vektora virusa (virus patuljavosti ječma).
tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja
tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje
ne dolazi do smanjenja procenta klijavosti semena čak i setvom prošlogodišnjeg semena
prilikom setve tretiranim semenom treba sprečiti kontaminaciju voda

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs