Trulež korena – Phytophthora fragariae var fragariae

Ovo je veoma ozbiljno oboljenje u oblastima sa svežijom klimom, i prolećima sa većom količinom vlage. Ovo oboljenje može da dovede do uginuća biljke. Simptomi su naročito vidljivi u niskim i vlažnim delovima zasada, a podrazumevaju ozbiljno truljenje korena koje prethodi uvenuću i uginuću biljke po nailasku viših temperatura vazduha. Glavni koren ubrzano počinje da truli od vrha ka bokoru, pri čemu se bočni koreni raspadaju, a glavni koren poprima izgled “rat tail” (rep pacova) .Posebno je karakteristično gubljenje biljne boje središnje korene žile koje prelazi i na bokor kada se zemljište ohladi.

Suzbijanje : Za ovo oboljenje neophodan je višak vode u zemljištu, da bi zarazilo biljku, tako da je propustiljivost zemljišta od najveće važnosti. Poželjno je postaviti uzdignute leje i drenove (cevi) za drenažu kad god je to moguće. Otporne sorte i zdrav sadni material su takođe veoma važni segmenti kod suzbijanja ovog oboljenja. Suzbijanje hemijskim preparatima ograničeno je na mefanoksam, fosetilal i fosfornu kiselinu. Produženim i češćim korišćenjem ova sredstva gube na efikasnosti.

Preuzet tekst : “Priručnik za proizvodnju jagode u svežem stanju” autor : Dr Kortni Veber