Trulež žila – Armillaria mellea

Česta pojava na tek očišćenim parcelama pod šumom. Ova gljivica ima širok spektar biljaka domaćina, uključujući veliki broj voćnih i divljih vrsta. Napada koren, a zaražene biljke gube vitalnost, novi prirast izostaje, i postepeno propadaju, a ishod je fatalan. Tokom jeseni, pečurke boje meda (mednjače) se obično pojavljuju pri osnovi zaraženih biljaka. Na korenovom sistemu uočljive su trakaste gljivične forme. Ova gljivica se može održati na korenu izvađenog žbuna i nekoliko godina.

Suzbijanje je usko povezano sa eliminisanjem zaraženih žbunova i sadnjom vrsta koji nisu biljke domaćini ove gljivice.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :”Proizvodnja crne i crvene ribizle”