Udruženje ratara:Država ugrožava opstanak ratara

Udruženje poljoprivrednika “Pančevački ratari” saopštilo je danas da država svojom politikom smanjenja subvencija ratarima u ovoj godini ozbiljno ugrožava njihov opstanak i predložilo da se subvencije povećaju na 15.000 dinara po hektaru.

U udruženju “Pančevački ratari” smatraju da bi ukidanje direktnih davanja po jedinici proizvoda, odnosno kod ratara po hektaru, bilo u suprotnosti sa agrarnom politikom Evropske unije (EU) kojoj Srbija teži.

– Smatramo da su dosadašnja stečena prava na subvencije pod okvirom uredbi, a sada i Zakona o podsticajima – osnovni uslov opstanka ratara – ističe se u saopštenju.

Ratari navode da je najava ministra poljoprivrede da će država ukinuti deo subvencije od 12.000 dinara po hektaru “izazvala buru nezadovoljstva poljoprivrednika koji su ozbiljno uplašeni i razljućeni”.

– Poljoprivrednici to doživljavaju kao završni udarac na njih od strane države, koja stalno menja propise i zakone na štetu poljoprivrednika i direktno ugrožava njihov opstanak u uslovima nemilosrdnog tržišta – ističe se u saopštenju.

Udruženje predlaže da se postojeći Zakon o podsticajima ne ukida i ne menja drastično, već da se nadogradi. Poljoprivrednici iz tog udruženja smatraju da je isplata 6.000 dinara po hektaru u vidu direktnih davanja – jedina agrarna mera podsticaja ratarima po modelu EU.

Predlažu i da se drugi deo iznosa od 6.000 dinara, koji je u 2013. godini bio isplaćen u vidu regresa za gorivo, poveća na 9.000 dinara po hektaru i to: 3.000 dinara za gorivo, 3.000 dinara za veštačko đubrivo i 3.000 dinara za deklarisano seme.

U udruženju “Pančevački ratari” navode da bi tako ukupan iznos subvencija bio 15.000 dinara po hektaru (oko 120 evra) i podsećaju da su pre tri-četri godine subvencije iznosile 14.000 dinara po hektaru, odnosno oko 140 evra.

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočhić izjavio je ranije da država ove godine neće zadržati politiku subvencinisanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa po 12.000 dinara po hektaru i da će deo tog novca biti raspoređen drugačije.

Glamočhić je rekao da će registrovana gazdinstva na ime subvencija dobijati 6.000 dinara po hektaru za nabavku sertifikovanog semena i kvalitetnog đubriva, umesto kao do sada za nabavku goriva, dok će drugi deo od 6.000 dinara, koje su proizvođači dobijali preko računa na ime subvencije, biti preusmeren u investicije.

Preuzeto sa : blic.rs