Uvoz mleka u prahu – ubistvo malih stočara

Ko oduzima tržište malim stočarima uvozom mleka u prahu ?
Da li se priča iz perioda 2005 – 2008 ponavlja?