Virus južnog mozaika pasulja

Za sada su poznati mnogi domaćini virusa, isključivo iz porodice leptirnjača. Prirodni domaćini su mu pasulj i vigna. Vektor virusa je pasuljeva buba listara (Ceratoma trifurcata). Prenosi se semenom pasulja, kao i semenom nekih kultivara vigne. Lako se prenosi i sokom zaraženih biljaka.

Suzbijanje : Za sprečavanje zaraza važno je koristiti zdravo seme u proizvodnji. Preporučuje se gajenje hipersenzibilnih kultivara koji prema virusu reaguju samo u vidu lokalnih pega. Ovi kultivari su preporučljivi i zbog toga što su otporni i prema virusu običnog mozaika pasulja. Korisnu meru predstavlja i hemijsko suzbijanje insekata, vektora virusa.

Preuzet tekst :“Gajenje pasulja” autora : Prof. dr Branka Lazić preuzeto sa sajta Poljoberza