Virus mozaika salate

Virus mozaika salate je jedan od najčešćih i najštetnijih virusnih oboljenja kod salate. Simptomi zavise od vrste i sorte, faze razvoja salate i uslova sredine. Na listovima biljaka se uočavaju šare nepravilnog oblika, ili mozaik svetlo i tamno zelene boje. Biljke ne obrazuju glavicu, listovi su zakržljali i ne obrazuju rozetu.

Suzbijanje : Virus se prenosi semenom i vašima na neperzistentan način, a osnovna mera zaštite je korišćenje bezvirusnog semena, setva tolerantnih sorata, suzbijanje vašiju, korova kao i iznošenje zaraženih biljaka.

Preuzet tekst : “Bolesti i štetočine zelene salate” autor: dipl.ing Senka Mišković