Virus žute prugavosti praziluka

U nas je zapažen u mnogim lokalitetima gde se redovno javlja na praziluku na velikom broju biljaka. Stabla zaraženih biljaka su tanja, kržljava i lakša. Zaražene biljke su osetljive prema mrazu i uginjavaju preko zime ili posle prezimljavanja. Pored praziluka domaćini su aljma i crni luk.

Simptomi : Duž liski javljaju se hlorotične pruge, a one mogu biti duže ili kraće gradeći isprekidani mozaik. Sa razvojem oboljenja žute pruge se šire zahvatajući čitavu lisnu površinu koja postaje hlorotična. Liske postaju naborane i uvijaju se. Biljke zaostaju u porastu, izumiru u toku zime ili posle prezimljavanja.

 
Epidemiologija : Virus se održava u zaraženim biljkama u toku zime, u proleće se vašima prenosi na zdrave biljke. Zaraza nastaje u toku vegetacije, a simptomi se ispoljavaju u septembru. Virus se prenosi vašima na neperzistentan način među kojima su najpoznatije Myzus persicae i Aphis fabae. Prenosi se sokom zaraženih biljaka. Ne prenosi se semenom.

 
Suzbijanje : Preporučuje se proizvodnja zdravog rasada na udaljenosti od useva prezimelog praziluka. Ne rasađivati biljke u blizani prezimelog praziluka i luka. Uništavati sve biljke sa simptomima oboljenja. Posle završene berbe uništavati sve zaostale biljke. Hemijski suzbijati vaši u proizvodnji rasada kao i kod rasađenih biljaka.

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu crnog luka” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Mr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet, Beograd , Dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd , Mr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor , Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd