Vlažna trulež kupusnjača – Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum

Napadu parazita najčešće su izloženi nadzemni delovi biljaka, oštećeni negom useva, ishranom insekata ili usled vremenskih nepogoda praćenih gradom. Na mestu povrede dolazi do prodora parazita i pojave vlažne pege raznih nijansi smeđe boje. Trulež se širi na okolno tkivo, koje se razmekšava pretvarajući se u bezobličnu kašastu masu mrke boje. Simptomi se uočavaju tek u proleće, nakon prezimljavanja biljaka, tako da bude ugrožena dvogodišnja proizvodnja.

Epidemiologija : Bakterija P.c. subsp. Carotovorum je parazit mnogih kultura, pa je kao takva široko rasprostranjen. Održava se u ostacima obolelih biljaka u zemljištu, odakle direktnim kontaktom, insektima ili kapima kiše dospeva na biljne organe. U tkivo prodire najčešće povredom.

Suzbijanje : Plodored, optimalna nega useva, izbegavanje povređivanja biljaka, suzbijanje štetnih insekata tokom vegetacije i glodara tokom prezimljavanja, adekvatni uslovi skladištenja, predstavljaju mere zaštite. Tretiranje useva preparatima na bazi bakra, odmah nakon štete prouzrokovane gradom, može dati dobre rezultate.

Preuzet tekst : ”Bolesti kupusnjača” (seminarski rad) autori: Dijana Stijepović, Branko Đurović, Marija Mugoša prof: Doc. dr Jelena Latinović