X oboljenje

Ovo oboljenje izaziva fitoplazma, ili kako se to ranije vodilo, organizmi nalik na mikroplazmu (MLO), koji napadaju sprovodno tkivo (floem) stabla.

Simptomi : U ranim fazama oboljenja, simptomi se javljaju samo na manjem broju grana u vidu povijenosti lista ka unutarnjoj strain. Kako se oboljenje širi, simptomi se prenose na čitavo stablo. Na listovima se javljaju male, nepravilne žute do crveno-ljubičaste pege sa tendencijom da se isuš i otpadnu ostavljajuć za sobom rupe nepravilnog oblika što utiče da listovi izgledaju poderano. Zaraženi listovi poprimaju žutu boju i naglo opadaju, što dalje dovodi do preuranjene defolijacije, a samim tim i obilnog i prevremenog opadanja plodova. Sazrevanje plodova je takođe narušeno; na stablu se mogu uočiti plodovi različitog stepena zrelosti, počev od nezrelih preko nedovoljno sazrelih, pa sve do zrelih širom čitave krune pa čak i na istim granama.

Epidemiologija : Ovo oboljenje se prenosi putem nekoliko vrsta cikada. Prilikom ishrane, ova štetočina dolazi u kontakt sa fitoplazmom obolelih stabala divlje vrste Virdžinijske sremze (Prunus Virginiana L) koja raste u blizini zasada, a nakon 2 – 3 nedelje prenosi patogen tako što se hrani listovima breskve ili trešnje (6). Prenošenje oboljenja sa drveta na drvo iz zasada trešnje u zasad breskve ima veći značaj nego prenošenje zaraze sa drveta na drvo u okviru zasada breskve (6). U rasadnicima, X- oboljenje se može prenositi putem cikada, ali i kalemljenjem.

Suzbijanje : Kod suzbijanja ovog oboljenja, najbolji rezultati se postižu adekvatnom primenom agrotehničkih mera, prvenstveno suzbijanjem korova i eliminisanjem stabala divlje trešnje iz šiprazja po obodu zasada, kao iz obliznjih šumaraka lociranih u prečniku od 300 m od zasada sa koštičavim voćnim vrstama. Preporučuje se intenzivan program zaštite protiv cikada tokom čitavog perioda vegetacije kako bi se sprečilo prenošenje patogena i dalje širenje oboljenja. Insekticidi koji se koriste za subzijanje ove štetočine takođe se koriste i za suzbijanje os alih štetočina, kao što su šljivin surlaš, stenica i breskvin smotavac. Izbor se bazira na nekim od sledećih preparata koji se mogu naći na tržištu: Lanat 2.4 LV, Lanat 90 SP, Gution 50 WP, Pauns 3.2 EC, Asana XL o.66 EC, Embuš 2 EC, Warrior 1CS i Aktara 25 WG.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst: “Breskva” autora: Dr Mirjana Bulatović-Danilović