Zato 50-WG

Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka
Klasa: lokal sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti, pepelnice i skladišnih bolesti.
Aktivna materija: trifloksistrobin 500 g/kg
Formulacija : vododisperzibilne granule – WG
Karenca: jabuka 14 dana

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
jabuka čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis) preventivno tretiranje 100 g/ha (1 g u 10 l vode), kurativno tretiranje 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode) – utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) preventivno tretiranje – pre ostvarivanja uslova za askosporne zaraze, tokom trajanja perioda primarnih zaraza, kurativno tretiranje – do 72 časa posle ostvarivanja uslova za askosporne zaraze, tokom trajanja perioda primarnih zaraza broj tretiranja u toku godine je tri do četiri na istoj površini
jabuka pepelnice (Podosphaera leucotricha) u količini primene 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode) od faze mišijih ušiju pa do faze kada su plodovi veličine 40 mm (faze 10-74 BBCH skale) – utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) broj tretiranja u toku godine je tri do četiri na istoj površini
jabuka truleži na uskladištenim plodovima (Penicillium spp., Gleosporium spp., Monilia spp.) količine primene 150 g/ha (1,5 g u 10 l vode) – utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100m2) 1-2 puta pre berbe, najkasnije 14 dana pred berbu broj tretiranja u toku godine je tri do četiri na istoj površini

Mehanizam delovanja : trifloksistrobin, aktivna materija preparata Zato 50-WG inhibira disanje odnosno transport elektrona u mitohondrijama ćelija prouzrokovača bolesti. Sprečava klijanje spora patogena. Deluje preventivno i kurativno.

Preporuke i napomene :

deo aktivne materije prodire u voštani sloj biljnog tkiva, te je sprečeno ispiranje kišom. Takođe dolazi do translaminarnog raspoređivanja u tretiranim biljnim delovima
radi preventivne antirezistentne strategije preporučuje se mešanje sa kontaktnim fungicidima
koliko je moguće, uprkos snažnom kuratinom efektu, koristiti preparat Zato 50-WG preventivno
ne preporučuje se primena blok tretmana, već smenjivanje sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja (Clarinet , Antracol)
nema pojave mrlja na plodovima od rastvora za tretiranje, te je pogodan za tretiranje protiv skladišnih bolesti
preventivno delovanje na pepelnicu i skladišne bolesti

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs