Zelena plesan jabuke – Penicillium expansum

Zelena plesan jabuke je oboljenje koje prouzrokuje gljiva Penicillium expansum i često je prisutno na uskladištenim plodovima. Ovo je sa ekonomskog aspekta najznačajnije oboljenje jabuke koje se javlja na plodovima nakon berbe. U literaturi se još naziva i meka trulež plodova jabuke. Pored direktnih šteta na plodovima, postoje i indirektne koje nastaju kada nezaraženi plodovi poprimaju karakterističan “plesniv” miris i ukus od zaraženih plodova. Takođe, patogen ne nanosi samo štete u proizvodnji jabuke za svežu potrošnju nego i u prerađivačkoj industriju jer stvara mikotoksin patulin koji umanjuje kvalitet soka.

Simptomi : Početni simptomi oboljenja manifestuju se u vidu sitnih pega, svetlobraon boje, koje se javljaju na plodu oko povreda ili lenticela. Zaraženo tkivo ploda je meko, vodenaste strukture i ima karakterističan miris i ukus. U uslovima visoke relativne vlažnosti na površini zaraženog dela ploda pojavljuje se sivkastoplava masa spora patogena.

Epidemiologija : Spore P. expansum prisutne su skoro svuda i mogu dugo da se održe u nepovoljnim uslovima spoljne sredine. Oprema za branje, gajbice, linije za pakovanje plodova i skladišta su obično kontaminirani sporma patogena. Primarna mesta infekcije su povrede koje nastaju tokom branja i pakovanja plodova. Takođe, patogen može da prodre i preko lenticela, ali to se uglavnom javlja kod prezrelih plodova ili plodova koji su bili izloženi stresu (prekomerno navodnjavanje u sušnom periodu). Na sobnoj temperaturi, zaraženi plod može da propadne za manje od 2 nedelje.

Suzbijanje : Najvažnije je sprečiti oštećenje plodova tokom berbe i pakovanja. Takođe, veoma je važno nakon berbe što pre uneti plodove u prohlađena skladišta. Dezinfekcija skladišta, opreme za pakovanje i vode za pranje je takođe veoma značajna mera u suzbijanju P. expansum. Za ovu namenu u svetu se najčešće koristi hlor (100 ppm) ili natrijum o-fenilfenat u koncentraciji od 0,3 do 0,5%. Primena fungicida pre berbe na bazi strobilurina, boskalida, tiofanat metila ili kombinacije cipodinil+fludioksonil uz pošovanje karence može smanjiti pojavi zelene plesni na plodovima jabuke.

Preuzet tekst: “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke”

autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd

Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor
Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd