Zimsko prskanje (plavo prskanje)

Polako se približavamo kraju zime a to je vreme kada su vinogradari i voćari u svojim zasadima i obavljaju zimsku rezidbu voćnjaka i vinograda. Isto tako uskoro će biti pravo vreme za izvođenje zimskog – prolećnog prskanja voća i vinove loze.

Zimsko prskanje voća i vinove loze – plavo prskanje, bakarnim preparatima je glavna preventivna mera zaštite kojom suzbijamo čitav niz bolesti voća i vinove loze u vreme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije. Preporuka je da se plavo prskanje obavi već u jesen nakon opadanja lišća ili dva puta tokom zime a najkasnije do početka vegetacije. Primenom fungicida na bazi bakra suzbijamo ekonomski najznačajnije bolesti koštičavog voća koje prezimljuju na grančicama, u kori ili ispod ljuspica pupoljaka zaraženih stabala:

kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
šupljikavost lista koštićavog voća (Clasterosporium carpophilum)
rogač šljive (Taphrina pruni)
bakterijski rak (Pseudomonas spp.)

Kod jabučastog voća bakarni preparati utiču na smanjenje infektivnog potencijala čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia spp.) čiji uzročnici prezimljuju na kori i opalom lišću. Preporučuje se prskanje bakarnim preparatima od faze mirovanja do pojave mišjih ušiju.
U vinovoj lozi bakarni preparati se primjenjuju u fazi mirovanja vegetacije za suzbijanje crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).
Bakarni preparati se primenjuju u zasadima oraha i leske u cilju preventivne zaštite od bakterioza (Xanthomonas spp.) koje mogu uzrokovati velike štete stvaranjem rak rana na granama. Prskanje treba obaviti u jesen nakon berbe i pred kretanje vegetacije. Treba voditi računa o kvalitetu prskanja – voće je potrebno dobro oprskati sa svih strana – okupati rastvorom, jer prouzrokovači bolesti prezimljuju na kori, u rašljama grana i pukotinama kore.
Za istovremeno suzbijanje štetočina koje prezimljuju na i pod korom voća i vinove loze (jaja crvenog voćnog pauka, zimska jaja lisnih vaši ) bakarnim preparatima potrebno je dodati i mineralno ulje.

Pravovremim izvođenjem zimskog prskanja voćaka i vinove loze bakarnim preparatima značajno smanjujemo kasniju jaču pojavu ekonomski najznačajnih bolesti u toku vegetacije.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst autora : Nikola Ostrogonac dipl.ing Savetodavac – saradnik za zaštitu bilja Poljoprivredna stručna služba Subotica