Elisa

Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta

AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata)

DELOVANJE: Buprofezin prvenstveno deluje na juvenilne stadijume cikada, štitastih i leptirastih vaši, kao i nekih vrsta eriofidnih grinja. Ovo je kontaktni insekticid koji zbog svoje umerene isparljivosti efekat ispoljava i gasnom fazom, omogućujući bolje dospevanje aktivne materije do ciljnog mesta. Simptomi trovanja manifestuju se u toku presvlačenja jedinki štetnih vrsta insekata i grinja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Gajena biljka Štetna vrsta Koncentracija primene Vreme primene
Krastavac i paradajz (u zaštićenom prostoru) bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) 0,025-0,05 % pri pojavi prvih nimfi
Malina eriofidne grinje (Phyllocoptes gracilis ) 0,06 % po pojavi pokretnih formi
Vinova loza cikade (Scaphoideus titanus ), eriofidne grinje (Calepitrimerus vitis) 0,06 % prvo prskanje obaviti po pojavi prvih larvi cikada a drugo 10 – 14 dana kasnije u vreme formiranja lisne mase, sa pojavom prvih grinja
Ukrasno bilje i šiblje u rasadnicima , u zaštićenom prostoru štitaste vaši (Unaspis euonymi i Carulaspis juniperi), bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) 0,05 % u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja u vreme masovne pojave larvi prvog stupnja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat se može mešati sa većinom insekticida i fungicida (neutralne, blago kisele i blago bazne reakcije). Treba izbegavati mešanje sa bordovskom i sumporno krečnom čorbom.
NAPOMENA: Pri velikoj brojnosti jedinki štetnih vrsta preporučuje se kombinacija sa Nu-Film 17 (0,15 %). U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u krastavcu, paradajzu, malini i vinovoj lozi, a četiri puta u ukrasnom bilju i žbunju.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena biljka Dani
Paradajz, krastavac 3
Malina, vinova loza 21

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l i 5 l