Etiol secijal

Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe

AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata)

DELOVANJE: Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.

SPEKTAR DELOVANJA:

Upotreba u skladištima Štetna vrsta Količine primene Vreme primene
Za tretiranje zrna pšenice, ječma, ovsa, raži, kukuruza, pirinča i mahunarki pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus)
žitni žižak (Sytophilus granarius)
pirinčani žižak (S. oryzae)
kukuruzni žižak (S. zeamays)
žitni moljac (Sitotroga cerealella)
mali brašnari (Tribolium castaneum, T. confusum, T. madens)
100 g preparata na 100 kg zrnaste robe direktnim zaprašivanjem u toku elevacije

NAPOMENA: Ne sme se koristiti za zaštitu uskladištenih uljarica, a sadržaj vlage zrnastih proizvoda
koji se zaprašuju ne sme biti veći od 14%. Unošenje robe u tretirana prazna skladišta je dva dana
posle tretiranja. Najveći broj tretiranja u istom objektu je jednom.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE UPOTREBE (KARENCA): 42 dana

PAKOVANJE: 1 kg